slovakiacz
  • medal
  • rengraf
  • Artis
  • Orzeł

Výrobca ©portové medaily EUROMEDAL POLSKA

Produkčná spoločnos» aj komerčné Euromedal je rodinná firma zaloľená v roku 1989.Vyrábame medaily, odznaky-Pins, odznaky, prívesky, vlajočky a ďalšie pomôcky propagačné reklamu.Naše dlhoročné skúsenosti, technické zázemie a kvalifikovaný personál nám umoľňuje realiazcję najviac nezvyčajné a zloľité zákazky v krátkom čase a cene.Ak máte záujem o naše ponuka zaujala, neváhajte nás kontaktova» telefonicky alebo e-mailom, museli by sme poveda» na všetky vaše otázky a pomôľe vám nájs» najlepšie technické riešenie pre výrobu zvolenom rozsahu. Medaila našej spoločnosti - je vysoko kvalitné.

Zavolajte nám +48 662 142 662


Výrobca Športové medaily

tel. +48 662 142 662 
email: info@euromedal.sk


Copyright euromedal.sk